Φιλοξενούνται παιδιά προ-προνηπιακής, προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας