Μουσικο-κινητική αγωγή Orff για παιδιά 20 μηνών-3 ετών και γονείς

Τα πρώτα χρόνια του παιδιού είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη του χαρακτήρα του, του τρόπου που μαθαίνει πράγματα και του μοντέλου ανάπτυξής του. Καθώς το παιδί μεγαλώνει, αναπτύσσει διάφορες ικανότητες που θα του είναι χρήσιμες σε όλη του τη ζωή. Μπορεί, επίσης, να εξελιχθεί με την ενθάρρυνση του δασκάλου ο οποίος του παρέχει κατάλληλα παιχνίδια και οδηγίες.

Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα παίζοντας, ιδίως όταν παίζουν με τους γονείς και τους φίλους τους.

Η μάθηση πηγάζει από την επαφή τους με διαφορετικά άτομα, χώρους και πράγματα. Ακούγοντας ιστορίες, τραγουδώντας, χορεύοντας και παρατηρώντας τους άλλους, εμπλεκόμενα σε δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία τους.

Σημαντικός στόχος της Μουσικοκινητικής Αγωγής για παιδιά και γονείς είναι να προσφέρει στα παιδιά την εμπειρία του ήχου και της οργανωμένης μουσικής μέσα από το τραγούδι, τα μουσικά όργανα και τις μιμικές κινήσεις σε μικρές οργανωμένες κινητικές φόρμες (χορός).
Προσφέρει μύηση στον κόσμο της μουσικής, βιωματική επαφή με λογοτεχνικά κείμενα, καλλιέργεια της κινητικότητας και εκφραστικότητας του σώματος. Ακόμα, εξασκεί την παρατηρητικότητα, τη συγκέντρωση, την ετοιμότητα, τη φαντασία και καλλιεργεί την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα.

Τα παιδιά ακούνε-πειραματίζονται και έτσι ανακαλύπτουν τους ήχους που είτε προέρχονται από το ίδιο τους το σώμα είτε από εξωτερικούς παράγοντες,όπως τα μουσικά όργανα ή ήχους από το περιβάλλον.

Οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν αρκετά τραγούδια και παιχνίδια ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και στην καθημερινότητα του παιδιού.Ωστόσο είναι πολύ σημαντική και η επικοινωνία τους με άλλους γονείς για την ανταλλαγή εμπειριών τους.Δημιουργώντας μουσική μαζί τραγουδώντας,και παίζοντας δένονται μόνο τα παιδιά αλλά και οι γονείς.

Στην ομάδα, όλοι οι κανόνες ισχύουν το ίδιο, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς. Και οι δύο έχουν ανάγκες που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη!

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ORFF Το μάθημα διαρκεί 60′. Τα παιδιά και οι γονείς πρέπει να είναι άνετα ντυμένοι.

Στόχοι της Μουσικοκινητικής είναι η μουσική, η κίνηση και ο λόγος μέσω οπτικοακουστικών ερεθισμάτων.
Με οδηγό την πράξη και άξονες το μουσικό παιχνίδι, τον αυτοσχεδιασμό, την κίνηση, το τραγούδι και τα μικρά κρουστά όργανα (τύμπανο, μαράκες, ξυλάκια, ξυλόφωνα κ.α.), τα παιδιά παίζουν και επίσης δημιουργούν δικές τους μουσικές ή κινητικές συνθέσεις. Παράλληλα αναπτύσσει την κοινωνική συμπεριφορά, στηρίζει την αυτοπεποίθηση, την πρωτοβουλία, τη φαντασία και τη συνεργασία.

Αυτό γίνεται μέσα από:

 • κινητικά παιχνίδια τη συνεργασία στην ομάδα και το ζευγάρι
 • τη μίμηση
 • την επικοινωνία
 • τον αυτοσχεδιασμό
 • τις ασκήσεις ακοής
 • την παρατήρηση
 • την μεταφορά της κινητικής δράσης στα όργανα

Στη ΜΟΥΣΙΚΗ τα παιδιά μαθαίνουν Τραγούδια, ποιήματα και στιχάκια με την:

 • ρυθμική εξάσκηση(που γίνεται με βάση τον ρυθμό του λόγου)
 • με συχνές εναλλαγές στην ενορχήστρωση
 • με την φωνητική έκφραση και δεξιότητα που καλλιεργείται με βάση το περιεχόμενο του στίχου και τα ελεύθερα φωνητικά παιχνίδια.

Τα ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ που χρησιμοποιούν τα παιδιά σε κάθε μάθημα είναι:

 • ηχηρές κινήσεις ( παλαμάκια, δάκτυλα κτλ.)
 • τα μικρά κρουστά όργανα ( ξυλάκια, τυμπανάκια, τρίγωνα κτλ.)
 • τα κρουστά όργανα με συγκεκριμένο τονικό ύψος (ξυλόφωνα ,μεταλλόφωνα κ.α.). Υλικά τα οποία τα παιδιά χρησιμοποιούν είτε αυτοσχεδιαστικά είτε με κάποια δοσμένη δομή με σκοπό να δημιουργήσουν, όπως π.χ. ένα μουσικό παραμύθι.

Τα παιδιά γνωρίζουν και άλλα όργανα είτε επειδή τα παίζουν οι δασκάλες στο μάθημα σε τακτική βάση (πιάνο, κιθάρα, φλογέρες) είτε επειδή τα φέρνουν στο μάθημα ιδιαιτέρως για να τα γνωρίσουν από κοντά τα παιδιά (όργανα ορχήστρας)


Η ΚΙΝΗΣΗ δουλεύει:

 • τον προσανατολισμό στο χώρο
 • τις διαφορετικές κατευθύνσεις
 • τα επίπεδα (χαμηλά – ψηλά)
 • ασκήσεις αφής (αδρή και λεπτή κινητικότητα)
 • τις τοποθετήσεις (μπροστά, πίσω)
 • τα σχήματα (κύκλος, γραμμή, σπιράλ)
 • την ομαδοποίηση(σκόρπια, μαζεμένα, ζευγάρι, μικρές ομάδες).
 • Συνδυασμός κινητικών μοτίβων (γκαλόπ, σκίρτημα κ.τ.λ.) συνθέτοντας μορφές χορού

Στον παιδικό μας σταθμό λειτουργεί τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής υπό την εποπτεία εξειδικευμένης καθηγήτριας.
Οι τάξεις διαμορφώνονται ανάλογα με το επίπεδο των παιδιών. (Τμήμα Αρχαρίων και Τμήμα Προχωρημένων).
Τα τμήματα είναι ολιγομελή.
Για τη συμμετοχή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση του σταθμού.